c385

URSUS C-385

Zbudowanie URSUSA C-385 było odpowiedzią na zapotrzebowanie na ciągnik ciężki, z odpowiednim zasobem mocy do pracy w dużych gospodarstwach rolnych. Traktor powstał w wyniku porozumienia polsko-czechosłowackiego i był produkowany także przez ZETORA pod nazwą 8044. Ten 76-konny traktor pozbawiony był jednak przedniego napędu (co zmieniło się na krótko, gdy produkowano C-385A), co obniża jego przydatność […]